نظام و سیلی‌های مداوم

سخن روز

 

این روزها شاهد موج جدیدی از ابراز وحشت و نگرانی سران و سرکردگان رژیم هستیم که در اشکال گوناگون از تریبونهای رسمی و غیررسمی از رادیو تلویزیون و رسانه‌ها، تا نمایشهای جمعه و جماعت مطرح می‌شود.

ابراز وحشتی که در دو صورت به‌نمایش درمی‌آید. اول وحشت از مردم به‌جان آمده و ارتش گرسنگان و دوم از تنگتر شدن روزانهٴ حلقه محاصره منطقه‌یی و بین‌المللی.

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *