نماینده کنگره آمریکا: خوشحالم که انتقال رزمندگان آزادی میسر شد

20122822481667849041403271

بیانیه نماینده کنگره آمریکا دینا روهرا باکر رئیس زیرکمیته اروپا-آسیا در مجلس نمایندگان

درباره گرامیداشت انتقال پیروزمند ساکنان لیبرتی
خوشحالم که انتقال این رزمندگان آزادی بعد از فشارهای زیاد و مستمر و پس از ارائه لوایح در کنگره ایالات متحده سرانجام میسر شد و من آن را گرامی می‌دارم.
نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، دینا روهرا باکر، رئیس زیرکمیته (اروپا – آسیا) و تهدیدات بالقوه در مجلس نمایندگان آمریکا، با صدور بیانیه‌یی درباره انتقال پیروزمند اعضای مقاومت ایران، اعلام کرد:
”در سالهای گذشته من و بسیاری دیگر از سراسر جهان، بارها حکومت عراق را به‌خاطر مجاز کردن و یا همدستی در جنایات مختلفی که علیه ساکنان لیبرتی صورت گرفت، محکوم کرده‌ایم.
ساکنان لیبرتی که صرفاً به‌خاطر مخالفت با رژیم حاکم بر ایران، سرزمین مادری خود را به ناگزیر ترک کرده بودند، به‌طور ناخواسته، در توفان آتش عملیات اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ با دشواریهای زیادی روبه‌رو شدند.
سپس سران بی‌وجدان دولت عراق با عدم پایبندی به مسئولیتهایشان در تضمین حفاظت و امنیت ساکنان لیبرتی قصور کردند و اطلاعیه‌های صادر شده از جانب من به محکوم کردن حملاتی اختصاص داشت که انسانهای بی‌دفاع را موشک باران می‌کرد و سبب جان باختن شمار زیادی از آنها می‌شد و در همان حال داراییهای آنها به‌طور گسترده‌یی به یغما می‌رفت؛ حملاتی توسط شبه‌نظامیان مزدور و وابسته به رژیم ایران و در هماهنگی با نیروهای عراقی صورت می‌گرفت.
اکنون خوشحالم که بعد از فشارهای زیاد و مستمر، و پس از ارائه لوایح در این رابطه در کنگره آمریکا، سرانجام انتقال ساکنان لیبرتی میسر شد و من این انتقال پیروزمند را گرامی میدارم… .
باشد که فجایع شوم ناشی از استبداد دینی حاکم بر ایران، به‌طور کامل ریشه کن شود و آن روز، دور نیست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *