نهادهای اطلاعاتی آمریکا: ایران برجسته‌ترین دولت حامی تروریست است

دنیل کوتز

در جلسه شب گذشته استماع  کمیته اطلاعات سنای آمریکا که به بررسی تهدیدات از سراسر جهان اختصاص داشت دنیل کوتز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت:‌‌  رژیم ایران تلاش خواهد کرد تا در شبکه‌های آمریکا و متحدانش برای جاسوسی و زمینه‌سازی برای حملات سایبری در آینده نفوذ کند.

وی افزود:‌تروریسم قابل‌توجه بوده و طیف فرقه‌‌ای را از داعش و القاعده تا حزب‌الله لبنان و دیگر سازمانهای تروریستی، به‌علاوه اقدامات حمایت از تروریسم دولتی توسط رژیم  ایران را در بر می‌گیرد.

دنیل کوتز گفت:‌: در خاورمیانه و شمال آفریقا. خصوصیت این منطقه در سال آینده جنگهای داخلی و نیابتی خواهد بود.  رژیم ایران برجسته‌ترین رژیم حامی تروریسم و یک دشمن در خاورمیانه، به‌خصوص در عراق، سوریه و یمن، باقی خواهد ماند.  این رژیم تلاش خواهد کرد تا دخالت منطقه‌یی خود را افزایش دهد و از جنگ علیه داعش استفاده خواهد کرد تا شراکت‌های خودش را تحکیم کند و موفقیت‌های صحنه نبرد را تبدیل به توافقات سیاسی، امنیتی و اقتصادی  نماید.

همچنین ارزیابی ما این است که ایران به توسعه توانمندی‌های نظامی که نیروهای آمریکایی و متحدانش را در منطقه تهدید می‌کند،  حزب‌الله لبنان با حمایت رژیم  ایران، هزاران نیرو را در سوریه بکار گرفته است و به دیگر گروه‌های خشونت‌بار و تروریست را هدایت می‌کند که تمامی اینها عامل ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است.

رفتار تحریک‌کننده و متجاوز رژیم ایران، احتمال تشدید تنشها را افزایش می‌دهد…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *