نیکی هیلی:‌ ما به اعلام بدترین ناقضان حقوق بشر دنیا از جمله رژیم ایران ادامه خواهیم داد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد روز شنبه طی بیانیه درباره گزارش سالانه وزارت امور خارجه  آمریکا در مورد حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ گفت: این گزارش سالانه سوابق حقوق‌بشری ۱۹۹کشور و قلمروها را ارزیابی می‌کند. این فرصت را برای برجسته کردن ماهیت،  وسعت و شدت نقض حقوق بشر و سو استفاده در سراسر جهان فراهم می‌کند و تجزیه و تحلیل می‌کند که آیا دولتها در حال تلاش برای حفاظت از حقوق بشر یا عدم رعایت تعهداتشان می‌باشند یا خیر.

وی افزود:‌ « حفاظت و ترویج حقوق بشر در قلب ارزش‌های آمریکا است. ما به فراخوان با صدای بلند و رسا در مورد بدترین ناقضان حقوق‌بشری از جمله رژیم ایران، ادامه خواهیم داد. انتشار این گزارش به دولتهای آزار دهنده هشدار می‌دهد که ایالات‌متحده آنها را زیرنظر دارد و به قربانیان نقض حقوق بشر یادآور می‌شود که ما در کنار آنها خواهیم ایستاد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *