هشدار ”اتحاد علیه ایران هسته‌یی“ در واشینگتن به شرکتهای فرانسوی به‌خاطر معامله با رژیم ایران

مارک والاس222

مارک والاس, نماینده اتحاد علیه ایران هسته‌یی گفت: ”رژیم ایران هر اقدامی را برای قانع کردن شرکتهای فرانسوی مبنی بر این‌که ایران محل امنی برای تجارت است, انجام می‌دهد“.
او افزود: ”ولی سابقه پولشویی رژیم ایران , حمایت از تروریسم, و وحشیگری علیه شهروندان خودش, خلاف ایران را نشان می‌دهد. با توجه به حملات تروریستی گذشته در مورد فرانسه, شهروندان و منافعش, عاقلانه است که شرکتهای فرانسوی به‌دقت خطرات وسیع حقوقی, مالی و حیثیتی در تجارت با ایران را مورد بررسی قرار دهند“.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته یی اعلام کرد: ”تقریبا برای شرکت های خارجی غیر ممکن است که تضمین نمایند وقتی با رژیم ایران تجارت می کنند, با سپاه پاسداران , تجارت نمی کنند. چرا که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی تحریم شده توسط جامعه بین المللی است و بر تمام صنایع کلیدی ایران چنگ انداخته است“.
سناتور جوزف لیبرمن, دبیرکل سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌یی گفت: ”وقتی منافع و خطرات به‌طور ملموس مورد بررسی قرار گیرند, واضح است که نمی‌صرفد با رژیم ایران تجارت کرد“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *