هشدار خبرگان ارتجاع به دولت آخوند روحانی درباره هر نوع مذاکره با آمریکا

20165169945917333603141-222

در یک درگیری باندی هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع طی بیانیه‌یی درباره مذاکره با آمریکا به دولت آخوند روحانی هشدار داد.
در قسمتی از این بیانیه با نگرانی از برجامهای بعدی در رژیم آخوندی آمده است: مذاکره با آمریکا در مسأله هسته‌یی و برجام، نشان داد این دولت بدعهد هم‌چنان با همان خوی استکباری دست از دشمنی و سنگ‌اندازی در مقابل ملت و نظام اسلامی ما بر نداشته و در هیچ عرصه دیگری قابل اعتماد نیست. مجلس خبرگان خواستار اتخاذ موضع محکم از سوی دولت و دست‌اندرکاران سیاست خارجی علیه این بدعهدی بوده و نسبت به هر نوع مذاکره با این دولت در مسائل دیگر هشدار جدی می‌دهد. در این بیانیه همچنین نسبت به دو قطبی شدن در جامعه هشدار داده شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *