هلاکت سه تن دیگر از پاسداران اعزامی از شهرهای نکا، سبزوار و استان البرز در سوریه

هلاکت سه مزدور در سوریه222

سه تن دیگر از پاسداران اعزامی رژیم آخوندی که برای دفاع از دیکتاتور خونریز سوریه و مشارکت در کشتار مردم سوریه به این کشور اعزام شده بودند، به هلاکت رسیدند.

این سه پاسدار که از شهرهای نکا، سبزوار و استان البرز به سوریه اعزام شده بودند به ترتیب حسین مشتاقی، مهدی بیدی و مهدی عسگری نام داشتند که به دست رزمندگان سوری به هلاکت رسیده و روزهای سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم تیر به گور سپرده شدند.
خبرگزاری حکومتی مهر و بسیج  ۱ و ۲ تیر۹۵

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *