همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، حمایت کانونهای شورشی

کانونهای شورشی

حمایت کانونهای شورشی از همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس

کانونهای شورشی، این قیام آفرینان ایران اسیر، در حمایت از همایش بزرگ ایرانیان که قرار است ۲روز دیگر یعنی ۹تیر ۹۷در ویلپنت پاریس برگزار شود، به دیوارنویسی، پخش تراکت و پوستر و ارسال پیام در شهرهای مختلف پرداخته‌اند. به بخشی از آن توجه می‌دهیم.

این همایش به همت مقاومت مردم ایران در راستای تحقق سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه، برای نشان‌دادن عظمت و درخشش آلترناتیو دموکراتیک و سازمان‌یافته این میهن اسیر  در معرض دید جهانیان برگزار می‌شود.

تلاش برای برگزاری با شکوه این همایش، ایرانیان میهن‌پرست در سراسر جهان را به هم نزدیک و تلاشهایشان را صد چندان کرده است. و صد البته شعله‌ور شدن تظاهرات و اعتصاب بازاریان و جوانان شورشی طی چند روز اخیر، در ادامه خیزش سراسری مردم به ستوه آمده این میهن اسیر، ضرورت تمرکز و تلاش برای برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس را صد چندان می‌کند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *