همبستگی زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

شاهین-ذوقی-تبار-همبستگی - 222

زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار از زندان گوهردشت به هموطنان خارج از کشور فراخوان داد با شرکت در گردهم آیی بزرگ مقاومت ایران صدای مردم ایران باشید.

او در این پیامش تحت عنوان «سلام کهکشان» می نویسد: هموطنان و ایرانیان عزیز و آزاده خارج از ایران، می‌دانم که قطعاً شما هم برای حضور در این گردهمایی سالانه ایرانیان احساس وظیفه می‌کنید زیرا شما با حضورتان می‌توانید صدای زندانیان بیگناه و صدای کسانی که در زندانهای رژیم آخوندی منتظر حکم اعدام هستند باشید، شما می‌توانید صدای کودکان کار و بی‌سرپرست باشید، شما می‌توانید فریاد جوانان بیکار و کارگران و صدای دختران و مادرانی که مورد ظلم آخوندها هستند باشید. شما می‌توانید صدای پدرانی که هر روز هزار بار شرمنده زن و بچه خود هستند باشید، شما می‌توانید صدای مردم بی‌سرپناه و کارتون خواب باشید و شما حتی می‌توانید صدای آوارگان و کودکان سوری باشید.
هموطنان و ایرانیان آزاده، من و دیگر زندانیان سیاسی و تمام ملت ایران که توان حضور در این گردهمایی را نداریم، از شما بابت حضورتان که قطعاً هم‌چون سال‌های قبل چشمگیر خواهد بود و مشتی محکم بر دهان ولایت‌فقیه است حمایت می‌کنیم و از دور دست شما را به گرمی می‌فشاریم.
شاهین ذوقی تبار- زندان گوهردشت کرج – تیرماه ۱۳۹۵

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *