همکاری داعش و حزب‌الله لبنان در سوریه

همکاری داعش و حزب‌الله لبنان 222

شبه‌نظامیان حزب‌الله عناصری که به نیابت از نیروی تروریستی قدس با رزمندگان سوری می‌جنگند با گروه تروریستی داعش همکاریهای نزدیکی دارند
این شبه‌نظامیان در منطقه عرسال لبنان از یکی از مواضع خود عقب‌نشینی کردند و منطقه را به داعش سپردند. گفته می‌شود این منطقه جایی بود که داعش با یک گروه دیگر سوری درگیر بود ولی شبه‌نظامیان حزب‌الله به نفع داعش از منطقه عقب‌نشینی کرد.
منابع مطلع گفتند بعد از عقب‌نشینی عناصر حزب‌الله، آنها در همکاری با ارتش لبنان منطقه را گلوله‌باران کردند. تعدادی گلوله به اردوگاههای پناهندگان سوری واقع در وادی حمید در شهر عرسال اصابت کرد.
در رابطه با همکاری حزب‌الله و داعش گزارشگر اورینت نیوز در بیروت گفت: بعد از درگیری هایی که یکی از گروه‌های مسلح سوری با داعش داشت سه تن از عناصر داعش را به اسارت خود در آورد ولی شبه‌نظامیان حزب‌الله از این درگیریها سوء‌استفاده کردند و مناطق نزدیک به اردوگاههای پناهندگان را به داعش دادند و مواضع گروه مسلح یاد شده را هدف آتشباری خود قرار دادند. علت این است که داعش برای آنها بی‌خطر تر از سایر گروه‌های رزمنده سوری است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *