هو کردن آخوند روحانی و شعار دروغه دروغه در سخنرانی نمایشی ۲۲بهمن

آخوند روحانی

عوامل رژیم در یک درگیری باندی  در نمایش ۲۲بهمن به اظهارات  آخوند روحانی اعتراض کرده و او را هو کردند

آنها در واکنش به ادعاهای آخوند روحانی شعار می‌دادند دروغه دروغه

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *