هیل: دونالد ترامپ و کنگره بایستی آخوندهای رژیم ایران را مورد حسابرسی قراردهند

tramp

هیل نشریه کنگره آمریکا طی مقاله درباره حسابرسی از رژیم آخوندی توسط آمریکا در شماره روز چهارشنبه خود نوشت:‌ «دیگر بس است. چند دهه است جهان با رژیمی متخاصم و متعهد به اسلام بنیادگرا مواجه است.

رژیمی که علیه غرب جنگ‌طلبی کرده و با تروریسم بذر تخریب پاشیده است. مدتها از زمان توقف رفتار این رژیم گذشته است. آخوندهای نامنتخب تهران باید فهم کنند دیگر نمی‌توانند بدون مجازات هر کاری را می‌خواهند ادامه بدهند. اسیر کردن ملوانهای آمریکا در ۲۰۱۶ نقض قانون بین‌الملل بوده است. با تصویب لایحه تحریمهای اخیر توسط کنگره و تبدیل به قانون شدن آن، رژیم به‌سادگی نمی‌تواند این منطقه را بی‌ثبات کند. کنگره و رئیس‌جمهور نشان دادند تهدید رژیم ایران را فهم کرده‌اند و باید هوشیار باشند تا آمریکا را نسبت به دشمنان در تهران که تلاش دارند به ما آسیب بزنند حفاظت کنند».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *