واکنش هراسان رئیس قضاییه خامنه‌ای به تهاجم هوایی به دیکتاتور سوریه

لاریجانی

واکنش هراسان رئیس قضائیه خامنه‌ای به تهاجم هوایی به دیکتاتور سوریه

آخوند صادق لاریجانی رئیس قضاییه خامنه‌ای در واکنشی هراسان نسبت به تهاجم هوایی به دیکتاتور خون‌آشام سوریه گفت: امروز محور شرارت در منطقه اینها هستند به اضافه اذنابشون در منطقه، چه مقدار موجب تأسف هست که در شب حاکمان خودفروخته‌ای از جهان اسلام بیایند حمایت بکنند از چنین حمله‌یی و صراحتاً هم ابراز بکنند… که در پس پرده تروریستها در سوریه چه کسی نهفته است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *