ورزشگاه آزادی، شعار مرگ بر دیکتاتور در بازی استقلال و تراکتور سازی تبریز

ورزشگاه آزادی - ۱۹مرداد۹۷

ورزشگاه آزادی – ۱۹مرداد۹۷

شعار مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه آزادی تهران امروز جمعه ۱۹مرداد ۹۷ طنین‌انداز است.‎

در جریان مسابقه فوتبال تیمهای استقلال و تراکتور سازی تبریز هزاران نفر از جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور دادند.

 

۱۶۴۰: ورزشگاه آزادی – پرتاب سنگ به سمت نیروهای ضدشورش در بازی استقلال و تراکتور سازی تبریز 

 

۱۶۲۲: شکستن صندلیها توسط تماشاچیان معترض در ورزشگاه آزادی

شکستن صندلیها توسط تماشاچیان در ورزشگاه آزادی -۱۹مرداد۹۷

شکستن صندلیها توسط تماشاچیان در ورزشگاه آزادی -۱۹مرداد۹۷

 

 

ساعت ۱۶۲۰: حضور نیروها و  خودروهای ضدشورش در ورزشگاه آزادی:

حضور نیروهای ضدشورش در پیست استادیوم آزادی -۱۹مرداد۹۷

حضور نیروهای ضدشورش در پیست استادیوم آزادی -۱۹مرداد۹۷

 

ساعت ۱۶۱۲: رژیم آخوندی برخلاف پروتکلهای بین المللی  خودروهای ضدشورش را وارد ورزشگاه آزادی کرده است

فضای ورزشگاه آزادی هجوم نیروهای سرکوبگر به سمت جایگاه تماشاچیان:

 

 

ساعت ۱۶۰۰: 

رژیم آخوندی برای مقابله با اعتراضات جوانان در ورزشگاه آزادی انبوهی نیروهای ضدشورش را مستقر کرده است
لحظه به لحظه بر تعداد جوانان در ورزشگاه آزادی افزوده می‌شود و فریاد شعار مرگ بر دیکتاتور بلندتر می‌شود.

شعار طرفداران تراکتورسازی تبریز:

آذربایجان وار السون – ایستمیه کور السون

زنده با آذربایجان – هر کس نمی‌خواهد کور شود

 

ساعت ۱۶۰۰: ورزشگاه آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور

جوانان هوادار تراکتور سازی تبریز که از شهرهای مختلف آذربایجان به ورزشگاه آزادی آمدند یک صدا شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند. 

 

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *