ورشکستگی ولایت فقیه در برگزاری نمایش حکومتی مطبوعات

رسانه‌های حکومتی درباره ورشکستگی نمایشگاه امسال مطبوعات رژیم نوشتند: در این نمایشگاه شمار اندکی از رسانه های خارجی حضور دارند و این بازتابی از اقتصاد منزوی نظام است، که چندی است در انزوا قرار دارد و سرمایه گذاران خارجی تمایل به حضور در آن را ندارند. مقایسه نمایشگاه امسال با نمایشگاه ۱۰ سال پیش نشان می دهد که تقاضا برای کالاهای داخلی کاهش یافته و تقاضای خرید روزنامه ها نیز با شتابی دهشتناک به سمت دره مرگ می رود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *