پاریس -کنفرانس بین‌المللی در آستانهٴ روز جهانی زن با حضور مریم رجوی + فیلم (قسمت اول)

کنفرانس پاریس

«زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان»

کنفرانس بین‌المللی در آستانهٴ روز جهانی زن

با حضور مریم رجوی

روز شنبه ۲۸بهمن ۹۶ (۱۷فوریه ۲۰۱۸) یک کنفرانس بین‌المللی در پاریس تحت عنوان «زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان» با حضور مریم رجوی و با شرکت شخصیت‌های برجسته از ۲۳کشور و پنج قارهٴ جهان برگزار شد.

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *