پاسداران ترور در خدمت دیکتاتور- ۲

در نخستین شماره از سلسله مقالات «پاسداران ترور در خدمت دیکتاتور» به ضرورت دیکتاتوری ولایت فقیه به داشتن ارگانی نظامی به نام سپاه پاسداران اشاره کردیم و مشخص شد که این ارگان هدفش حفظ و نگهداری رژیم آخوندی در تمامی زمینه‌ها و ابعاد است. همچین گفتیم که این دیکتاتوری قرون‌وسطایی برای برپا نگه‌داشتن خود بر دو پایه «سرکوب مافوق تصور در داخل کشور» و «صدور تروریسم به خارج کشور» بنا شده است. بنابراین ارگان دست‌ساز و دست‌پرورده خود یعنی سپاه پاسداران را بر همین مبنا تأسیس کرد و به آن اختیار تام داد تا در همه ابعاد این دو عنصر سرکوب و ترور را بکار بگیرد.

در شماره پیشین به برخی از ترورهای سپاه پاسداران در به‌قتل رساندن اشخاص و شخصیتها در خارج از کشور اشاره کردیم. اکنون در این شماره به برخی عملیات تروریستی سپاه که هدف آن، تأسیسات و ساختمانها و گروهی از افراد را شامل می‌شد، اشاره می‌کنیم. … ادامه

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *