افشای یک مزدور-پرویز حیدرزاده نشلی

پرویز حیدرزاده نشلی اسیر جنگی سابق

پرویز حیدرزاده نشلی از اسیران جنگی جنگ۸ساله رژیم با عراق بود که از اردوگاه اسرای ایرانی توسط سازمان مجاهدین آزاد شد و در سال۱۹۹۲ بعد از لست کال(Last Call) صلیب سرخ به ارتش آزادیبخش پیوست.

اما پرویز حیدرزاده بعد از ورود به آلبانی توان ادامه مبارزه را نداشت. به‌جای گذران یک زندگی عادی به‌سرعت با مأموران وزارت اطلاعات همچون سعدالله سیفی و عظیم میش مست مسیر خیانت را طی کرد و با وصل به سفارت رژیم و مأمورانش در آلبانی و از طریق بستگان وزارتی خود به خیانت‌پیشگی روی آورد. پرویز حیدرزاده نشلی برای اذن دخول به زیر عبای ملا با لجن پراکنی علیه مجاهدین مزد خود را از مزدوران سفارت و وزارت دریافت نمود.

پرویز حیدرزاده نشلی- مزدور سفارت رژیم در آلبانی2

پرویز حیدرزاده نشلی- مزدور سفارت رژیم در آلبانی

درخواست کمک مالی ۱دسامبر۲۰۱۷

 پرویز حیدرزاده نشلی- مزدور سفارت رژیم در آلبانی

رسید کمکهای مالی مجاهدین به مبلغ ۹۰۰۰۰ لک 

 پرویز حیدرزاده نشلی- مزدور سفارت رژیم در آلبانی

خانواده وزارتی پرویز حیدرزاده از مأمورین اعزامی به اشرف و لیبرتی تحت پوش خانواده بوده و در اراجیف گویی علیه مجاهدین در سیرک لیبرتی شرکت فعال داشتند. آنها در دوران محاصره مجاهدین در لیبرتی از خانواده‌های ولی‌فقیه ارتجاع بودند که زمینه‌ساز کشتار مجاهدین در لیبرتی شدند.

پرویز حیدرزاده نشلی- مزدور سفارت رژیم در آلبانی

اولیا و عیسی محمدزاده نشلی همسر اولیا حیدرزاده- سیرک مزدوران وزارت- عراق- لیبرتی- اسفند۹۴

حسن و قدیر دو برادر پرویز حیدرزاده- سیرک لیبرتی

 اعضای خانواده پرویز حیدرزاده در سیرک مزدوران وزارت تحت پوش خانواده- عراق- لیبرتی۹۵۰۴۲۳

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *