پنجاهمین روز اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده

سیاسی جعفر عظیم زاده 222

روز جمعه ۲۸خرداد، زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده در حالی پنجاهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می‌گذارد که وضعیت جسمی وی وخیم است و در جدال با مرگ به‌سر می‌برد، ولی دژخیمان خامنه‌ای هم‌چنان از پاسخ به خواسته‌اش، خودداری می‌کنند.
این زندانی سیاسی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی از روز جمعه ۱۰اردیبهشت دست به اعتصاب‌غذای نامحدود زده و خواستار رفع اتهامات امنیتی از خود و هم صنفان خود شده است.
وی روز سه‌شنبه ۲۵خرداد در دیدار با همسرش بر ادامه اعتصاب‌غذا تا رسیدن به خواسته خود، تأکید کرده است. وی همچنین ترفند رژیم آخوندی برای مرخصی پنج روزه با وثیقه را رد کرده است.
از سوی دیگر آقایان اسماعیل عبدی، رسول بداقی و محمود بهشتی لنگرودی طی نامه‌یی بیانیه ۱۸تن فعالان اجتماعی درباره درخواست برای پایان دادن به اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده را تکذیب کردند. در این نامه آمده است: روز پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۹۵ باخبر شدیم، که طی بیانیه‌یی با امضای هیجده تن از فعالان اجتماعی، از آقای جعفر عظیم‌زاده خواسته شده که به اعتصاب‌غذای خود پایان دهد. ما (محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، رسول بداقی) ضمن تکذیب این بیانیه مبنی بر شکستن اعتصاب‌غذای آقای عظیم‌زاده بویژه… امیدواریم از اینگونه رفتارهای یک جانبه خودداری شود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *