پیام الیوت انگل نماینده کنگره آمریکا به گردهمایی بزرگ مقاومت

پیام الیوت انگل نماینده کنگره آمریکا به گردهمایی بزرگ مقاومت - 222

الیوت انگل نماینده کنگره آمریکا به گردهمایی بزرگ مقاومت

سلام روز بخیر من الیوت انگل هستم عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا. من متاسفم که نتوانستم امروز با شما باشم ولی می‌خواهم ارادت و آرزوهایم را برای برگزاری هر چه بهتر این گردهمایی ابراز دارم. من تک‌تک شما را بخاطر جنگیدن برای آزاد کردن ایران تحسین می‌کنم.

ایران و ایالات متحده آمریکا بایستی به‌عنوان دو کشور دموکرات و آزاد متحد یکدیگر باشند. مردم آمریکا هیچ اختلافی و ستیزی با مردم ایران ندارند، فقط اختلاف با نظام جنایت‌کار آن است که مردم ایران را به بند کشیده و نمی‌گذارد که آنها به استعدادهای نهفته خود دست یابند.

ستیز با رژیم سرکوبگر ایران است و نه با مردم ایران.
به همین خاطر برای تک‌تک شما آرزو می‌کنم که گردهمایی خوبی داشته باشید. من می‌خواهم بگویم که ما به جنگمان ادامه می‌دهیم تا استقلال و آزادی مردم ایران را باز به‌دست آوریم.

ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مردم بدون ترس از به زندان افتادن و طرد شدن از جامعه بتوانند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. این چیزی ایست که ما به آن اعتقاد داریم همان چیزی را که ما برای مردم آمریکا می‌خواهیم احترام به آزادی بیان، عقاید و افکار بدون ترس از آزار شکنجه و زندان.

اخیراً ساکنان کمپ لیبرتی مورد اذیت آزار و حمله قرار گرفتند. ما باید آن را متوقف کنیم. که البته این (حملات) بایستی پایان یابد. پس بگذارید من با گفتن این جمله چنین به پایان ببرم. من برای تک‌تک شما آرزوی مراسم خیلی خیلی خوبی را دارم. قلبم با شماست و ما به این جنگ برای رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه خواهیم داد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *