پیام تسلیت مریم رجوی به مناسبت در گذشت صارم الدین صادق وزیری

صارم الدین صادق وزیری

با تأسف بسیار مطلع شدیم که آقای صارم‌الدین صادق وزیری، حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ایرانی روز چهارشنبه ۲۲فروردین ۱۳۹۷ چشم از جهان فرو بست.

با صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها به خانواده محترم و بستگان آقای صادق وزیری و به مردم کردستان ایران، به‌روح پرفتوحش درود می‌فرستم.
آقای صادق وزیری از مؤسسین جمعیت حقوقدانان ایران و طی سالیان رئیس جمعیت کردهای مقیم مرکز در تهران بود و احترام و جایگاه ویژه‌یی نزد کردها و تمامی هموطنان‌مان داشت.
صارم الدین صادق وزیری همواره از دمکراسی برای ایران و حقوق مردم کردستان ایران درمقابل ظلم وستم رژیم‌های شاه وشیخ دفاع می‌کرد. او بعدازکودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق، دستگیر و زندانی شد و با شهید ملی دکتر حسین فاطمی هم‌بند بود.
در دوران حاکمیت پلید آخوندی و در شروع تهاجمات رژیم به کردستان، به همراه هیات صلح تحت هدایت پدر طالقانی به کردستان رفت و ابتکار تشکیل شورای شهر سنندج را پیشنهاد کرد.
این شخصیت محبوب کرد همواره مدافع پیوند مبارزات مردم کردستان علیه رژیم ستمگر آخوندی با مقاومت سراسری بود و تا پایان حیات، از آرمان آزادی مردم ایران و رفع ستم مضاعف از هموطنان کردمان دفاع می‌کرد.
وی در مهرماه ۱۳۹۵ با امضای بیانیه حمایت از جنبش دادخواهی طی نامه‌یی اعلام کرد: «به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ می‌پیوندم».
بدون تردید یاد و خاطره این رادمرد محبوب کرد در قلوب مردم ایران و رزمندگان آزادی و رهایی و به‌خصوص در خاطره مردم کردستان ایران و پیشمرگان دلاور آن زنده و پایدار می‌ماند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *