پیام مریم رجوی به سیمای آزادی به‌ مناسبت بیست و سومین همیاری ملی

پیام مریم رجوی به سیمای آزادی به‌ مناسبت بیست و سومین همیاری ملی

پیام مریم رجوی به سیمای آزادی به‌ مناسبت بیست و سومین همیاری ملی

برگزاری بیست و سومین همیاری ملی فراز دیگری بر تارک حماسه‌های پیشین و کهکشان درخشان دیگری از عزم و آماده‌باش هموطنانمان برای قیام و آزادی است. که علاوه بر کمکهای مالی بسیار ارزشمندی که به تلویزیون ملی ایران اهدا شد.
اوج آگاهی و عواطف سرشار هموطنانمان نسبت به مجاهدین و ارتش آزادی و کانونهای شورشی، سراپای دشمن ضدبشری را لرزاند.
هم‌چنانکه هموطنانمان در این سه روز، بارها و با شیواترین و نافذترین بیانها، خاطرنشان کردند؛ استقلال و خودکفایی مقاومت ایران را در برابر همه قدرتها و دولتها مُهر کرد، همه تبلیغات و یاوه‌های آخوندها و پاسدارانشان را به باد داد، پایگاه اجتماعی مجاهدین و تنها آلترناتیو دموکراتیک را در برابر چشم‌ها گذاشت و به‌خصوص نشان داد که توفان قیام مردم ایران برای آزادی سربازایستادن ندارد.
تضمین آزادی ایران و رهایی از رژیم ضدانسانی، همین ارزش‌های انسانی و همین همبستگی و اراده ملی است. می‌توان و باید چنانکه مسعود رجوی گفته است اعتماد پر‌پر شده در مسلخ خمینی و رژیم ولایت فقیه را با وفای به پیمان و صدق و فدای بیکران به ملت ایران برگرداند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *