پیام نمایندگی آمریکا حول دارائیهای آزاد شده در برجام

نیکی هیلی

نمایندگی آمریکا در سازمان ملل طی پیامی گفت:‌ برجام ۱۰۰میلیارد دلار از داراییهای ایران را آزاد کرد اما متوسط خانواده ایرانی حالا ۱۵درصد نسبت به ۱۰سال قبل فقیرتر است. این پول کجا رفته است؟ 

پیش از این نمایندگی آمریکا در سازمان ملل‌متحد طی پیامی نوشت:‌ «سازمان ملل گزارش کرده است رژیم ایران حداقل ۶میلیارد دلار در سال کمکهای نظامی در اختیار رژیم جانی اسد قرار داده است. چه موقع این رژیم می‌خواهد فریادهای مردم را بشنود که «سوریه را رها کن فکری بحال ما کن».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *