پیش‌پرداخت‌ دو مزدور به رژیم

پیش‌پرداخت‌ دو مزدور غلامعلی میرزایی‌ و عظیم میش‌مست علیه مجاهدین به رژیم

پیش‌پرداخت‌علیه‌مجاهدین برای بازگشت‌دو مزدور غلامعلی میرزایی‌و عظیم میش‌مست به‌زیر قبای ملا

مزدوران محمدعظیم میش مست تیزابی وغلامعلی میرزایی بسطامی (دواسیر جنگی آزادشده توسط مجاهدین)، دریک متن کپی‌شده و کلیشه‌ای یاوه‌های آخوند خواسته علیه مجاهدین را تکرار کردند تا موردقبول وزارت اطلاعات قرارگرفته و زمینه بازگشت به زیرقبای ملا برایشان فراهم شود.

2مزدوران غلامعلی میرزایی و

حکم اخراج محمدعظیم میش مست

3حکم اخراج عظیم میش مست

 ——   ——   ——  

4عکس دختر و داماد عظیم میش مست

مزدوران در سیرک وزارت اطلاعات در اطراف اشرف و لیبرتی

 ——   ——   ——  

غلامعلی میرزایی بسطامی

ابلاغیه مجدد اخراج و ترک لیبرتی به غلامعلی میرزایی بسطامی -۱۷ بهمن ۱۳۹۴

5ابلاغیه ترک لیبرتی 94 به غلامعلی میرزایی بسطامی

اتمام‌حجت مجدد به غلامعلی میرزایی بسطامی و پاسخ وی- ۱۴شهریور۹۵

6پس از انتقال غلامعلی میرزایی بسطامی

 ——   ——   ——  

علی میرزایی پسر غلامعلی میرزایی بارها برای مأموریت علیه مجاهدین به عراق اعزام شده‌بود. ازجمله در ۱۸بهمن۸۷ همراه مزدور شناخته‌شده دیگر مصطفی محمدی به پشت درب اشرف مراجعه کرد.

علی میرزایی و مادرش فرشته مهدیان ازجمله مأمورانی بودند که در تجمع مزدوران وزارت بدنام اطلاعات طی سال‌های ۸۹ تا ۹۴ در همکاری کامل با عوامل جنایتکار مالکی به شکنجه روانی مجاهدین پرداختند. هدف رژیم و مزدورانش از گسیل گله‌وار این مزدوران به اشرف و لیبرتی، زمینه‌سازی برای کشتار مجاهدین بود.

7پاسپورت علی میرزایی

پاسپورت مأمور وزارت علی میرزایی که به سیرک مزدوران در اطراف اشرف اعزام شده‌بود

8علی میرزایی در حال جاسوسی

علی میرزایی درحال جاسوسی از بالای دکل بلندگوهای رژیم در اطراف اشرف- ۱۹ آذر۸۹

9علی میرزایی پشت سیاج اشرف

حمله مزدور علی میرزایی به سیاج اشرف، تحت حمایت مزدوران نوری مالکی- ۹ دی۸۹

لینک‌ها:

-جعل آشکار توسط جیره خواران رژیم آخوندها در آلبانی و کانال ۴انگلیس

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *