چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هفدهم)

انقلاب ۵۷

نگاهی به سوابق کثیف و عافیت‌طلبانه یاران خمینی،

قبل‌از پیروزی انقلاب۵۷ و درنده‌خویی

آنها پس از سرقت انقلاب و رسیدن به قدرت

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم در تاریخ ۲۶تیر۹۶ گفتگویی با پاسدار سرتیپ جنایتکار یوسف فروتن، اولین سخنگوی سپاه پاسداران ارتجاع، سرکرده تیم حفاظت خامنه‌ای و رئیس زندان اوین در زمان قتل‌عام زندانیان‌سیاسی۶۷ انجام داده‌است که در بخشی از آن پاسدار یوسف فروتن اذعان می‌کند زمانی‌که مجاهدین در زندان‌های شاه زیر شکنجه به سر می‌برده‌اند، او سرگرم زندگی و تحصیلات خودش در آلمان بوده است اما با شنیدن گوشه‌ای از شکنجه‌های وارده بر مجاهدین آن‌چنان متناقض می‌شده که شب‌ها خوابش نمی‌برده است و برایش این سؤال پیش آمده‌بود که «تو کجا و این‌ها کجا؟». او همچنین اعتراف می‌کند چگونه در آن سال‌ها بنابرتوصیه هاشمی رفسنجانی تن‌به خبرچینی ساواک شاه علیه دانشجویان مخالف حکومت داده بود اما زمانی‌که انقلاب درنتیجه رنج و شکنج مجاهدین، به ثمر نشست، او و هم‌جنسانش در سپاه پاسداران ارتجاع تبدیل به جلادان مجاهدین شدند؛ به‌عنوان نمونه درایام ریاست همین مزدور در زندان اوین، هزاران جوان پاک‌باز و فداکار میهن به جرم آزادی‌خواهی و دفاع از سازمان مجاهدین‌خلق ایران بدون رعایت کمترین حقوق انسانی و قضایی به‌دار کشیده شدند، بخشی از اعترافات این پاسدار جنایتکار در زیر آمده است:

«من از اول سازمان مجاهدین را کم و بیش می‌شناختم و خیلی از مواقع دفاع هم می‌کردم. این مسائل البته برای همان اوایل بود. رابطه تشکیلاتی نداشتم. هیچ وقت به عنوان عضوی از این سازمان نبودم و تنها طرفداری می‌کردم. باید بگویم که بنده از ابتدا وارد جریانها به شکل کامل و تمام وقت نمی‌شدم.

وقتی از شکنجه کردن حسن و محبوبه یا برادران رضائی‌ها و… خبر دار شدم. از چگونگی مبارزات افرادی چون بدیع‌زادگان، سعید محسن [بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین‌خلق] و… خبردار می‌شدم، خیلی تحسین می‌کردم و بخاطر دارم که بدور از چشم صاحب‌خانه در سرمای زمستان شهر هامبورگ آلمان از اطاق بیرون می‌رفتم و گاهی در برف برای مدتی می‌نشستم و به خودم نهیب می‌زدم که تو کجا و اینها کجا؟ چطور می‌توانی در اطاق گرم و تخت‌خواب گرم بخوابی!»

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *