ژنو- شورای حقوق بشر ملل متحد، سخنرانیهای نمایندگان انجمنهای بین‌المللی زنان – فراخوان به آزادی دستگیر ‌شدگان قیام

ژنو

ژنو-اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

سخنرانی نماینده انجمن بین‌المللی برابری زنان

و نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان

محکومیت شکنجه و سایر رفتارهای ضدانسانی در زندانهای رژیم

فراخوان به آزادی دستگیر ‌شدگان قیام

دکتر حنیفه خیری-نماینده انجمن بین‌المللی برابری زنان

انجمن بین‌المللی برابری زنان  از  محکوم کردن رژیم ایران توسط کمیسر عالی به‌دلیل اعدام  نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرائمی شده‌اند استقبال می‌کند. رژیم ایران همچنین در ملأعام مراسم اعدام برگزار می‌کند و به‌رغم صدمات روانی ناشی از دیدن چنین صحنه هائی،  کودکان  اجازه حضور در این مراسم را دارند رژیم ایران همچنین کودکان خردسال را همراه با مادرانشان در زندان نگه می‌دارد  و این کودکان در پشت میله‌های زندان رشد کرده و بزرگ می‌شوند. این موارد نقض حقوق کودکان در ایران تعهدات بین‌المللی این حکومت را به سخره گرفته  و  وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران را نمایان می‌سازد.

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *