کانون‌های شورشی و عطر گل اقاقیا -هادی جاهدنیا

کانون‌های شورشی و عطر گل اقاقیا

عطرگل اقاقیا را هرکس به یاد می آورد مرادف است با فصل سبز بهار، جایی که طبیعت رخت زمستانی بر می‌کند و شکوفه‌ها می شکفد و بلبلان ترنم آزادی را چه چهه می‌زنند و جوانه‌های  سبزبرشاخه درختان زیتون، صلح و دوستی را به دیگران نوید می‌دهند.

اکنون در سرزمین ایران جایی‌که یخ‌های سرد و منجمد دیکتاتوری آخوندی درحال آب شدن است و در قیام سراسری دی ماه ۹۶ بود که به‌ناگاه فریادهای اعتراض و آزادی‌خواهانه مردم در۱۴۲ شهر ایران شکفت و گسترده شد و با استمرار خود، پایان شب سرد زمستانی این دیکتاتوری را بشارت داد.

‌ آری یخبندان دیکتاتوری آخوندی درحال فروپاشی است و ترنم عطر گل اقاقیا را از هم اکنون در فعالیت‌های کانون‌های شورشی می‌توان احساس کرد.

 کانون‌های شورشی که در همین دی ماه ۹۷ در شهرهای سراسر ایران با بیش از۵۰ رشته عملیات به آتش کشاندن تمثال‌ها و تصاویر منحوس این حاکمیت دیکتاتوری و مراکز بسیج و سرکوب آن  و با مزین کردن در و دیوار شهرها با شعار رهایی بخش، درود بر رجوی و مرگ بر خامنه‌ای روشنایی بخشیدند

اینها چه کسانی هستند؟ که اینچنین بی باک و پرشور و گسترده و رویان و سر سبز و پر امید و پر نشاط، صدای آزادیخواهی مردم ایران را پژواک می کنند؟

کانون‌های شورشی، همان جوانان و مردان و زنان بپا خاسته در شهرهای ایران که قیام دی ماه ۹۶ گذشته را استمرار می‌دهند؟‌ کانون‌های شورشی ویا رانندگان بجان آمده جاده‌ها در سراسر کشور؟‌ کانون‌های شورشی ویا بچه‌های بپا خاسته کازرون در قیام اردیبهشت ماه۹۷؟‌ کانون‌های شورشی، جوانان بپا خاسته کشاورزان اصفهان؟ کانون‌های شورشی ویا کارگران بپا خاسته خوزستان؟‌ ویا نه اینها کانون‌های شورشی، بچه های تهران‌اند که در قیام بازاریان در مرداد ماه ۹۷خیابان ها را جلوی مجلس سنگر بندی کردند؟ کانون‌های شورشی و شاید هم جوانان درود و گچساران؟ و کانون‌های شورشی یا مشهدی‌هایی که قیام دی ماه را آغاز کردن با فریادهای مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای؟ کانون‌های شورشی، یا جوانان شاهین شهر و قهدریجان و نجف آباد اصفهان؟ کانون‌های شورشی، یا جوانان بلوچ زاهدان و ایرانشهر و یا فرزندان کرد بانه و مهاباد و سنندج کردستان؟ کانون‌های شورشی و یا شیرازی های با غیرت در بازار زند شیراز فارس؟ کانون‌های شورشی و یا دانشجویان بپا خاسته دانشگاههای تهران و دیگر شهرها؟ کانون‌های شورشی و یا فرهنگیان بپا خاسته سراسر ایران؟  حقیقت، کانون‌های شورشی بیشماران اعضای شبکه سراسری مقاومتی می‌باشند که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، الهام دهنده و سازمان مجاهدین خلق هدایت کننده آنان هستند.

اینها کانون‌های شورشی هستند که عطر گل اقاقیا را  از سخنان خانم مریم رجوی که گفتند «من یک آرزو دارم ایران آزاد و دمکراتیک … ایران صلح و دوستی … کشوری که در‌آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد و هرکس آزاد باشد عقاید خودش را ابراز کند آزاد باشد که اعتراض کند..کشوری که جنگ و خونریزی از آن رخت بربسته باشد و بجای بنیادگرایی و تروریست، صلح و دوستی  را در منطقه و در همه جای دنیا اشاعه دهد … من یقین دارم که هیچ چیز نمی‌تواند مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران شود …» گرفته و بافعالیت‌های خود آن‌را در همه جای میهن اسیر می پراکنند.

 کانون‌های شورشی هستند که با فرش کردن تصاویر آقای مسعود رجوی  رهبر مقاومت ایران درهرکوی و برزن، جوانه‌های سبز زیتون را زینت بخش دیوارهای شهر و مرزهای وطن کرده و امید حیات را به مردم ایران و نوید صلح و دوستی را به مردم ستمدیده منطقه می‌دهند، کسانیکه هیولای کشتار و جنایت تروریستی دیکتاتوری آخوندی را لمس کرده‌اند.

کانون‌های شورشی هستند که خواب را از چشمان محتضر خامنه‌ای دیکتاتور ربوده‌اند. آن‌چنان که از وحشت سرنگونی، برای خودش روزشماری می‌کند و خوشحال است از اینکه سال ۲۰۱۹ شد ولی هنوز حاکمیت پوسیده‌اش ادامه دارد؟! در پاسخ باید گفت: باش! تا صبح سحرسرنگونی‌ات بدمد! أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ ؟(هود-۸۱) آیا صبح [پیروزی] نزدیک نیست؟

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *