کانون‌های شورشی – گرامی‌داشت حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ در شهرهای ایران

کانون‌های شورشی - گرامی‌داشت حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ در شهرهای ایران

فعالیت کانونهای شورشی

در گرامیداشت حماسه  ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ جمعی از کانونهای شورشی در شهرهای میهن، با نصب تراکت و ارسال پیامهایی با شهیدان این  حماسه  تجدید عهد کردند.

درس ۱۹فروردین۹۰- با دستان خالی هم می‌شود ایستاد و مقاومت کرد

فعالیت کانونهای شورشی در تهران – اصفهان – کرمانشاه – گرامیداشت  حماسه ۱۹ فروردین۱۳۹۰

کانونهای شورشی در تهران، اصفهان و کرمانشاه با شهیدان حماسه ۱۹فروردین تجدید عهد کردند.

کانونهای شورشی در کرمانشاه در پیامی گفتند: ۱۹فروردین یادآور قهرمانانی است که بر سر آرمان رهایی مردم ایران مقاومت کردند و به‌شهادت رسیدند.

صبا هفت‌برادران از شهیدان حماسه ۱۹فروردین۹۰– تا آخر ایستاده‌ایم

کانونهای شورشی در هندیجان – تهران – سنندج و ایذه حماسه ۱۹فروردین را گرامی داشتند.

در هندیجان – کانون شورشی صبا هفت‌برادران نوشت: (گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف)

در تهران – یکی از کانونهای شورشی طی پیامی گفت: گرامی باد روز ۱۹فروردین ۱۳۹۰ که در مقابل مزدوران و ایادی خامنه‌ای ایستادند.

به یاد مجاهدان شهید حماسه ۱۹فروردین۹۰

کانونهای شورشی در اصفهان، تهران، زنجان

گل گذاری بر مزار شهیدان مجاهد خلق در همدان و تجدید عهد با آنها

کانونهای شورشی در شهرهای لاهیجان – تهران و همدان با توزیع و نصب تراکتهایی از این حماسه، با شهیدان مجاهد خلق تجدید عهد کردند.در همدان با گل گذاری بر مزار شهیدان مجاهد خلق که در سال ۶۰به‌دست خمینی جلاد به‌شهادت رسیدند حماسه ۱۹فروردین را گرامی داشتند.

سرنگونی نظام پلید آخوندی و گرفتن انتقام بی‌گناهان

کانونهای شورشی در شهرهای تهران، کرج، سیستان و بلوچستان حماسه ۱۹فروردین ۹۰را گرامی داشتند. کانونهای شورشی تهران با نصب تصاویری از این حماسه با شکوه و کانون شورشی کرج با تجدید عهد با شهیدان این حماسه و همچنین کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان با در دست گرفتن تراکتهایی از این حماسه، یکبار دیگر پیوند خود را تجدید کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *