کریستینا فرناندز به اتهام تبانی با رژیم ایران ممنوع الخروج شد

محاکمه کریستینا فرناندز به اتهام فساد مالی

کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور قبلی آرژانتین به‌خاطر اتهامات تبانی با رژیم آخوندی تا زمان استماع در دادگاه ممنوع الخروج شد.

قاضی آرژانتینی مسئول پرونده تحقیقات درباره زد و بند دولت قبلی این کشور با حکومت آخوندی برای لاپوشانی نقش رژیم در بمب‌گذاری بوئنوس آیرس، با احضار رئیس‌جمهور سابق و ۱۴تن دیگر از مقامات دولت او برای شهادت درباره این پرونده، آنها را تا زمان استماع، از کشور ممنوع الخروج کرد.

قاضی فدرال کلادیو بونادیو هم‌اکنون پرونده‌یی را پیگیری می‌کند که قاضی شهید آرژانتینیآلبرتو نیسمن آن‌را در دست داشت. بر اثر تحقیقات قاضی نیسمن در پرونده بمب‌گذاری بوئنوس آیرس، برای چند تن از بالاترین سرکردگان رژیم به‌عنوان عاملان و آمران این بمب‌گذاری، هشدارهای قرمز انترپل صادر شد. قاضی نیسمن در سال ۲۰۱۵ دولت فرناندز را متهم به زد و بند با رژیم برای لاپوشانی نقش حکومت آخوندی در این جنایت کرده بود، اما چند ساعت قبل از ارائه مدارکش به کنگره آرژانتین، در خانه خود به‌قتل رسید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *