کشته و مجروح شدن چند نفر در یورش مأموران جنایت‌پیشه به ایذه

کشتار در ایذه

کشته و مجروح شدن چند نفر در یورش مأموران جنایت‌پیشه به ایذه

صبح روز سه‌شنبه ۲۵اردیبهشت ۹۷مأموران جنایت‌پیشه نیروی انتظامی برای دستگیری تعدادی از اهالی روستایآبراک اژگیل (از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه) یورش بردند. مأموران جنایت‌پیشه در مقابل مقاومت مردم به روی روستاییان آتش گشودند. بر اثر این حمله دو نفر مجروح و یک زن هموطن ۳۸ساله متأسفانه جان باخت. فرماندار رژیم در ایذه این حمله جنایتکارانه را تأیید کرد و افزود:‌ در پی اعتراض اهالی روستای اژگیل به ایجاد معدن سنگ در این منطقه؛ صبح امروز مأموران نیروی انتظامی به منظور جلب چند نفر از اهالی محکوم شده در جریان این حادثه، به محل مراجعه کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *