کمک اهدایی سیمای آزادی به هموطنان مصیبت دیده در مناطق زلزله زده

ایران-کرمانشاه-زمین-لرزه-زلزله-01

تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، از روز ۲۲ آبان همه کمک های مالی و تعهدات باقیمانده همیاران در داخل ایران را که هفته گذشته در بیست و دومین برنامه همیاری به سیمای آزادی، اختصاص داده اند به هموطنان داغدار و زلزله زده اهدا میکند و از همیاران عزیز درخواست میکند این کمکها و تعهدات را که به یک میلیارد تومان بالغ میشود، مستقیماً به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *