کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد: بی‌عملی در قبال ساکنان لیبرتی هیچ توجیهی ندارد

کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا 222

کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد سخنران دیگر در کنفرانس بین‌المللی پاریس در روز ۱۸تیر بود.

وی گفت‌:
ما باید به این سؤال پاسخ بدهیم که در مورد رژیم ایران می‌خواهیم چه سیاستی اتخاذ کنیم. رژیمی که ناقض حقوق‌بشر است. به حقوق زنان و اقلیتها و سایر مردم اهمیتی نمی‌دهد و به صدور تروریسم می‌پردازد. باید به این سؤال پاسخ دهیم که می‌خواهیم چه کنیم؟ پاسخ این است که ما باید سیاست خارجی را پیش ببریم که تقویت کننده کسانی باشد که سرکوب و نقض حقوق‌بشر را تحمل نمی‌کنند.

کنت بلکول سپس به ضرورت اقدام برای حفاظت از مجاهدان لیبرتی پرداخت و گفت:‌ در مورد کمپ لیبرتی بی‌عملی هیچ توجیهی ندارد. نباید وضعیت آنجا را به‌دست کسانی سپرد که فاسد هستند و فسادشان آشکار است. افرادی که به‌طور نابجا در مسند قضاوت و حتی مسؤلیتهای بین‌المللی نشسته‌اند!
وی با یادآوری نقل قولی از مارتین لوترکینگ افزود: ما باید تاریکی را مغلوب کنیم و نور را بیافروزیم. مارتین لوترکینگ گفته است: ما بخشی از کرامت انسانی هستیم و باید از این کرامت و حقوق انسانی حفاظت کنیم. این موضوعی اساسی است، ما باید کرامت دیگری را تضمین کنیم از همین رو باید در برابر رژیم ایران که دورانش رو به پایان است بایستیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *