کنفرانس وضعیت حقوق‌بشر در ایران، ۳۰سال بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

ساعت:۱۶۰۵

دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت

این فقط جنایتی نیست که ۳۰ سال پیش اتفاق افتاده باشد. این قتل عام هنوز به مردم ایران صدمه می زند. بسیاری از خانواده های قربانیان هنوز نمی دانند عزیزانشان دچار چه سرنوشتی شده‌اند. این عاملی برای شکنجه روانی خانواده ها تا همین امروز شده است.

رژیم ایران عامدانه اسناد جنایات سال ۶۷ از جمله گورهای جمعی را نابود می کند و این خود یک جنایت است.

سنابرق زاهدی

سنابرق زاهدی

ساعت: ۱۶۰۰

آلخو ویدال کوادراس

در گزارش ۲ سپتامبر سال گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای اولین بار به قتل عام سال ۶۷ پرداخته شد.

بسیاری از عاملان این جنایت هنوز در قدرت هستند و هیچکدامشان در برابر عدالت قرار نگرفته اند بلکه بر عکس در ایران مقامات بالایی گرفته اند.

وزیر دادگستری قبلی و کنونی این رژیم در این جنایت دست داشته اند.

با گوش کردن به نوار منتظری در مورد قتل عام بخشی از گستردگی این قتل عامها مشخص میشود. خانم رجوی دو  سال پیش فراخوانی برای دادخواهی این قتل عامها دادند و این باعث برانگیختن توجه جامعه جهانی به این جنایت شد

رژیم به قیامهای مردمی که از زمستان گذشته  آغاز شد با خشونت برخورد کرده است.  ما باید سیاستمان در اروپا را بر اساس حقوق بشر و نه منافع تجاری قرار بدهیم.  ما باید روابطمان را با ایران مشروط به قطع اعدامها و پیشرفت در زمینه حقوق بشر بکنیم. در ایران دمکراسی وجود ندارد و انتخابات آزادی در کار نیست. رژیمی در کار است که فقط بر سرکوب در داخل و تروریسم در خارج استوار است. این رژیمی ضعیف است و آینده یی ندارد. بنابراین حتی به خاطر  منافع خودمان باید بدانیم که این بنیادگرایان حاکم آینده یی ندارند. باید این قتل عام به دادگاه رسیدگی به جنایت بین المللی ارجاع داده شود. ما باید به سرعت تحقیقات در این زمینه را شروع کنیم. جنایتی در این ابعاد نباید بدون مجازات بماند

آلخو ویدال کوادراس

آلخو ویدال کوادراس

ساعت:۱۵۵۵

خانم فلمن رایلی  flehamn rielle در کنفرانس ژنو با اشاره به قتل عام سال ۶۷ گفت این رژیم در دادگاههای چند دقیقه زندانیان را محاکمه  و اعدام می کرد

 باید کسانی که این جنایات را مرتکب شدند و هنوز در حاکمیت هستند به دست عدالت سپرده شوند . منتظری گوشه ای از این جنایات را برملا کرد

 گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم عاصمه جهانگیر سال گذشته در این رابطه گزارشی تنظیم کرد ولی متاسفانه درگذشت ولی هنوز این جنایات پیگیری نشده است

 در ایران هزاران زندانی اعدام و ناپدید شده اند

 خانواده قربانیان  می ترسند که شهادت دهند

 عفو بین الملل نیز  خواهان رسیدگی به   این جنایات شده است

 بعنوان یک نماینده سویسی می خواهم   این جنایات پیگیری شوند تا نور امید به قلب خانواده قربانیان تابیده شود .  من خواهان یک تحقیق مستقل هستم

 دولت سویس هم باید بر اساس گزارش های سازمان ملل این جنایات را دنبال کند

 سه مبارز کرد اخیرا توسط رژیم اعدام شدند .  موضوع سرکوبی اقلیت ها نیز یکی از جنایات رژیم است.  من از حقوق بشردر ایران دفاع می کنم .باید از مجاهدین خلق و خانم مریم رجوی که خواهان ایجاد یک جامعه دمکراتیک در ایران است حمایت کرد

ساعت:۱۵۴۰

آقای طاهر بومدرا:

ما از سازمان ملل نمیخواهیم که از دولت ایران بخواهد که مسئله قتل عام  سال ۶۷ را مورد تحقیق قرار دهد. ما می خواهیم که خود سازمان ملل وارد شود و این مسئله را مورد تحقیق قرار دهد. اگر رژیم به سازمان ملل اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد سازمان ملل باید از دیپلماتهای  خارجی حاضر در ایران بخواهد که در این تحقیقات شرکت کنند. آنها باید در صحنه حاضر باشند. گورهای جمعی را مورد تحقیق قرار دهند و با سازمان ملل همکاری کنند.

ساعت:۱۵۳۰

خانم بتانکورد

در اعدامهای سال ۱۳۶۷ سی هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند. ‌رژیم ایران این قتل عام را انکار می کند. گورهای جمعی را مخفی نگه می دارد.  این همان رژیمی است که چند ماه پیش تلاش کرد گردهمایی مقاومت ایران را در فرانسه بمبگذاری کند. 

اینگرید بتانکور

اینگرید بتانکور

کنفرانس وضعیت حقوق‌بشر در ایران،۳۰سال بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در مقر اروپایی سازمان ملل ‌متحد در ژنو با شرکت شخصیتها و کارشناسان حقوق‌بشری در حال برگزاری است

در این کنفرانس خانم اینگرید بتانکورت Ingrid Betancourt کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا

طاهر بومدرا Tahar Boumedra نماینده سابق حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد در عراق

لارنس فلمن رایلی Laurence Fehlmann Rielle

لارنس فلمن رایلی

لارنس فلمن رایلی

خوان گارسه حقوقدان بین‌المللی و وکیل سالوادور آلنده

سند خوان گارسه

سند خوان گارسه

ژیلبرت میتران Gilbert Mitterrand رئیس بنیاد فرانس‌لیبرته

ژیلبر میتران

ژیلبر میتران

آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و رئیس کمیته در جستجوی عدالت

الیزابتا زامپاروتی Elisabetta Zamparutti عضو کمیته منع شکنجه شورای اروپا

سخنرانان جلسه ژنو خواستار بررسی پرونده قتل‌عام سال ۶۷ در شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و ارجاع آن به شورای امنیت ملل ‌متحد شدند

آنها همچنین خواستار آن شدند که عاملان و آمران این قتل‌عام در دادگاه جنایی بین‌المللی مورد حسابرسی قرار گیرند. عاملان و آمران این جنایت هم‌اکنون در مسند قدرت در ایران هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *