گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت او

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت او

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

روز جمعه ۷دیماه۹۷ جمعی از مردم بروجرد به همراه بستگان و خانواده قهرمان خلق علی صارمی با حضور بر مزار وی در بروجرد یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

در این مراسم که در هوای سرد و برفی زمستان منطقه برگزار شد، دوستداران علی صارمی با گل گذاری بر مزار این شهید راه آزادی با او پیمان بستند که راه او را ادامه بدهند.

شهید علی صارمی که در ۷دیماه ۸۹ تنها به‌دلیل سخنرانی در مراسم گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام سال ۶۷اعدام شد، سالهای طولانی را در زندانهای دیکتاتوری شاه و شیخ سپری کرده بود. دژخیمان خامنه‌ای در زمان دفن پیکرش، در وحشت از اعتراض و خشم مردم، پیکر او را در منطقه دور افتاده امیرآباد از توابع بروجرد به خاک سپردند، تا امکان کمتری برای حضور بر مزارش باشد اما هر ساله مردم بروجرد و روستاهای اطراف با حضور بر مزار او؛ یادش را گرامی می‌دارند.

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

گرامی‌داشت یاد و خاطره قهرمان خلق علی صارمی در هشتمین سال شهادت

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *