گرامی باد خاطره سردار سرفراز ارتش آزادیبخش ابراهیم ذاکری (کاک صالح)

ابراهیم ذاکری

یاد قهرمان مجاهد خلق ابراهیم ذاکری (کاک صالح) را در سالگرد پروازش گرامی میداریم

روز دوم فروردین سال ۱۳۸۲ ابراهیم ذاکری مسؤل کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران و از فرماندهان ارشد ارتش آزادیبخش, درپاریس بدرود حیات گفت.
ابراهیم ذاکری (کاک صالح) فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که در زمان شاه به مجاهدین خلق ایران پیوست. وی یک بار در سال ۱۳۵۲ به مدت یک سال و مجددا از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۷ به زندان افتاد و از زندانیان سیاسی زمان شاه بود. ابراهیم ذاکری بعد از انقلاب از طرف مجاهدین به خوزستان رفت و در آنجا به سازماندهی مبارزات افشاگرانه و سیاسی علیه سیاستهای ارتجاعی خمینی پرداخت و یک نسل جوان انقلابی و مقاوم را در خوزستان تربیت کرد. بعد از ۳۰ خرداد سال ۶۰ , کاک صالح نماینده مجاهدین در کردستان شد و به سازماندهی نیروهای مجاهدین در کردستان پرداخت و خدمات شایانی به جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیکتاتوری آخوندی کرد. پس از تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران به عضویت ستاد فرماندهی ارتش آزادیبخش درآمد. ابراهیم ذاکری در عملیات کبیر فروغ جاویدان چندین زخم عمیق برداشت که مدتها بستری بود. کاک صالح بعد ازانقلاب ایدئولوژیک مجاهدین از فعالترین مبلغان این انقلاب بود. ابراهیم ذاکری سرانجام پس از ۱۲ سال کشاکش با بیماری سرطان روز دوم فروردین سال ۱۳۸۲ در یکی از بیمارستانهای پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *