گزارشگران بدون مرز جلوگیری از درمان زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند را محکوم کرد

 محمد صدیق کبودوند 222

سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌یی، جلوگیری دژخیمان زندان اوین از درمان زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند را محکوم کرد.
بنا‌ به این گزارش محمد صدیق کبودوند که از تاریخ ۱۹اردیبهشت در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان و وضعیت دستگیری خود در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد، در تاریخ اول خرداد در پی وخامت حالش بر اثر اعتصاب غذا، به بیمارستان منتقل شد، اما کمتر از ۲۴ساعت بدون درمان دوباره به زندان بازگردانده شده است.
همسر این زندانی سیاسی پس از ملاقات با وی از وخامت حالش خبر داد و گفت که وی هم‌چنان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد.
گزارشگران بدون مرز از احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد خواست به فوریت از رژیم ایران، درباره این اقدامات سرکوبگران توضیح بخواهد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *