گزارشگران بدون مرز: ۳۹سال حکومت آخوندی سالهای‌ سرکوب رسانه‌ها بوده است

گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز، روز سه‌شنبه ۲۴بهمن طی گزارشی   ۳۹سال حکومت آخوندی را سراسر  سرکوب  رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران دانست و  افزود:‌  رژیم ایران در این مدت دامنه سرکوب را از مرزهای کشور نیز فراتر برده است.  ازجمله با  تامین مالی  برخی رسانه‌های جعل در خارج از کشور،  شبکه‌ای جهانی  از این رسانه‌ها پدید آورده تا  پروپاگاندای رسمی خود را پیش ببرد. این سازمان در مثال از رسانه‌های جعلی به «اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی» اشاره می‌کند که  رژیم آخوندی مؤسس و تامین‌کننده منبع مالی آن است  و ۲۱۰رسانه از ۳۵کشور جهان در آن عضویت دارند.
 در این گزارش آمده است:‌ همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت‌ و محاکمه محروم بوده‌اند  و این در حالی است که   خامنه‌ای، رژیم ایران را  آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه به اعمال فشار بر رسانه‌های خارجی حاضر در ایران می‌پردازد و اظهارات یکی از همکاران سابق خبرگزاری فرانسه را در این باره بازتاب می‌دهد که گفته است  این کنترل گاه با گماردن خبرنگاری از سوی مقامهای امنیتی در رسانه برای خبرچینی انجام می‌شود یا با تهدید مستقیم خبرنگاران خارجی.
به گفته وی، «موارد زیادی هم بوده است که خبرنگاران خارجی که تحمیل سانسور را نپذیرفتند، به اعمال منافی اخلاق متهم و به زندان تهدید شده‌اند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه  می‌افزاید شماری از روزنامه‌نگارانی که برای پوشش خبرهای ۲۲بهمن به ایران رفتند، از رفت و آمد آزاد در تهران منع شده بودند. همچنین برای این خبرنگاران انتشار خبر اعتراضها و برقراری ارتباط با مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی ممنوع شده بود.
این سازمان در پایان یادآوری می‌کند که رژیم آخوند در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال  ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠کشور جهان، در رده ١۶۵ قرار دارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *