گسترش و پیوند اعتصاب‌های سراسری

گسترش و پیوند اعتصاب‌های سراسری

سخن روز

روز یکشنبه ۲۲مهر ۹۷ اعتصاب رانندگان کامیون در بیست‌ویکمین روز از سومین دور اعتصاب در سال‌جاری، با یک موفقیت همراه بود و رژیم به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان تن داد. در این روز، وزارت راه رژیم اعلام کرد تعیین کرایه حمل‌و‌نقل بر اساس تن-کیلومتر را که یکی از خواسته‌های کامیون‌داران بود پذیرفته است.

خبرگزاری سپاه پاسداران درباره این عقب‌نشینی که دستاورد اعتصاب کامیون‌داران زحمتکش است، اعلام کرد: مطالبه کامیون‌داران که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کامیون‌داران در ماههای اخیر بود، محقق شد و با تحقق این موضوع بزرگترین مشکل راننده‌های کامیون رفع شده است.

در همین روز(یکشنبه ۲۲مهر ۱۳۹۷) معلمان و فرهنگیان سراسر کشور هم دست به یک اعتصاب سراسری دست زدند. یک هفته قبل از این حرکتها(روزهای ۱۶ و ۱۷مهرماه) اعتصاب سراسری بازاریان جریان داشت و در همین حال شاهد بروز زمینه‌های اعتراض و اعتصاب در میان سایر اقشار تحت ستم هستیم.

مفهوم اعتصاب‌های اخیر 

وقتی این اعتصاب‌ها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که در رویارویی مردم با رژیم پوسته‌ای شکسته شده است. وقتی اعتصاب و اعتراض اقشار در هم ضرب می‌گردد، این خودش یک گام از اعتراضات معمول و جاری جلوتر است. به‌خصوص که این اعتصابها سراسری هم باشند و اقشار مختلف اجتماعی هم در پیوند با یکدیگر قرار بگیرند.

وقتی این اعتصاب‌ها سراسری می‌شوند اولین مفهوم آنها این است که: اعتصاب‌ها خصلت سازمان‌یافته دارند و با عبور از همه موانع رژیم توانسته‌اند توطئه‌ها را برای خاموش کردن صدای اعتصاب درهم‌بشکنند.

عبور از موانع رژیم که شامل تهدید، سانسور، ارعاب، سانسور خبری، قطع ارتباطات و دستگیری و فشار روی برخی از اعتصابیون بود، اهمیت بالایی داشته و مفهومی فراتر از بروز یک اعتصاب یا حرکت اعتراضی دارد. همین که اقشار مختلف نشان دادند می‌توانند اعتصاب را حتی در شرایط سرکوب و اختناق برگزار کنند، این یک گام مهم رو به جلو است. مانند کامیون‌داران که همگان دیدند در بیش از ۳۱۰شهر توانستند یکپارچگی خودشان را به‌رغم تمام فشارهای رژیم حفظ کنند.

چشم‌انداز همبستگی اعتصاب‌ها و اعتراضها 

اینک در فضای عمومی جامعه از پیوند اعتراضها و اعتصاب اقشار مختلف صحبت می‌شود، گمانه‌زنی درباره آینده این قبیل حرکتها و پیوند آنها چگونه است؟

هم‌چنان که اشاره شد در هفته‌یی که گذشت(از روز ۱۶مهر ۹۷ تا یکشنبه ۲۲مهر ۹۷) مردم ایران شاهد اعتراض سراسری ۳قشر مهم و فراگیر در جامعه بودند:

– اعتصاب سراسری بازاریان

– اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیون‌داران

– اعتصاب و تحصن سراسری معلمان

همزمان با این ۳حرکت سراسری، بسیاری از کارگران هم در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی خودشان را داشتند.

اینک تا پیوندخوردن این اعتصاب‌ها با یکدیگر تنها یک گام باقی مانده است. البته با شناخت سازوکارهای جامعه و حال و روز کنونی دیکتاتور دور نیست روزی که تمامی این حرکتها با یکدیگر پیوند خورده و یک حرکت ملی و فراگیر به‌وجود آورند.

و از آنجا که واقعاً کارد به استخوان مردم رسیده است، در ادامه این حرکت‌ها، چنین وضعیتی قابل تصور است. رژیم البته ممکن است بتواند مقداری از مشکلات مردم را موقتاً حل و فصل کرده و اندکی از شدت این حرکتها بکاهد اما اگر نمی‌تواند پاسخ خواسته‌های مردم را بدهد، روشن است که شاهد اوج‌گیری و گسترش اعتراضات اقشار مختلف و پیوند آنها با یکدیگر در فازی بالاتر خواهیم بود، فازی که حتی تصور آن هم برای آخوندها خوفناک است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *