یورش نیروهای سرکوبگر به کارگران اعتصابی فولاد با مقاومت کارگران در هم شکسته شد

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

یورش نیروهای سرکوبگر به کارگران اعتصابی فولاد با مقاومت کارگران در هم شکسته شد.

بیستمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه: حتی اگر بمیریم، حقمان را می‌گیریم

روز شنبه سوم آذر (۲۴نوامبر) کارگران زحمتکش فولاد اهواز با تجمع در مقابل استانداری رژیم دست به تظاهرات‌زده و به سمت پل سفید حرکت کردند. نیروی انتظامی با یورش به کارگران و ضرب ‌و شتم آنها درصدد برآمد که از ادامه تظاهرات جلوگیری کند، اما کارگران که توسط شمار کثیری از جوانان شهر حمایت و همراهی می‌شدند، با شعار هیهات مناالذله نیروهای سرکوبگر را وادار به عقب‌نشینی کردند و تظاهرات خود را در خیابان نادری ادامه دادند.

همزمان کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع در مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش، برای بیستمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. این تجمع بعد از آن صورت گرفت که یاوری، معاون مزدور وزیر کار رژیم، به دروغ مدعی شد که حقوق کارگران پرداخت شده و اعتراضات آنان پایان یافته و آنها شروع به کار کرده‌اند. کارگران شعار می‌دادند: حتی اگر بمیریم، حقمان را می‌گیریم؛ کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. بر روی دست نوشته‌های کارگران نوشته بود: کارگر زندانی آزاد باید گردد.

خانم مریم رجوی با درود به کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه که به‌رغم اقدامهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی به اعتصاب و اعتراض ادامه می‌دهند، عموم مردم بپا خاسته به‌ویژه جوانان دلیر خوزستان را به حمایت و همبستگی با اعتصاب کارگرانی که از ستم و سرکوب رژیم حاکم به جان آمده‌اند، فراخواند و از عموم اتحادیه‌ها و سندیکاها و مدافعان حقوق کارگران خواست سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی را محکوم و از اعتصابها و اعتراضهای کارگران در ایران حمایت کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳آذر ۱۳۹۷(۲۴نوامبر ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *