۴۰سال حبس برای یک جنایتکار جنگی

0,,3602880_4,00 - 222
دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه امروز پنجشنبه ۵فروردین ۹۴ حکم ۴۰سال حبس برای رادوان کاراجیچ رهبر سابق صربهای بوسنی صادر کرد. وی  به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت ، جنایت جنگی، کشتار و نقض قوانین جنگی متهم شناخته شده است .
در جریان نسل‌کشی بوسنی هزاران مسلمان توسط نیروهای تحت فرمان کاراجیچ قتل‌عام شدند. هنگام وقوع این جنایت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل‌متحد در صحنه حضور داشتند اما چشم خود را بر این جنایت بستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *