فراخوان دانشجویان دانشگاه کردستان و خانواده‌های شهدای مجاهد در کرمانشاه برای حضور در گردهمایی بزرگ ایرانیان

حضور در گردهمایی بزرگ222

کرمانشاه ـ حمایت جمعی از خانواده‌های شهیدان مجاهد خلق در کرمانشاه از گردهمایی بزرگ ایرانیان و فراخوان برای شرکت در این همایش بزرگ:

۱۳تیر۹۵
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران
ما خانواده‌های شهدای مجاهد خلق در کرمانشاه از همه آزادیخواهان سراسر جهان به‌خصوص ایرانیان آزاده که قلبشان برای آزادی و سرفرازی میهنشان می‌تپد و امید آن دارند که روزی ایران عزیزمان از چنگال آخوندهای جنایتکار رهایی یابد دعوت می‌کنیم که در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ۱۹تیر ۹۵شرکت کنند و بدین ترتیب یاری گر و حامی تنها مقاومت برحق و سازمانیافته این مرز و بوم باشند.
امید است که با حضور پرشورتان بار دیگر فریاد خلق در زنجیرمان باشید و جهان را سوی این مهم رهنمون شوید که دیکتاتوری آخوندی هیچ گاه در نزد مردم ایران مشروعیت نداشته و ندارد و تنها آلترناتیو دموکراتیک آن همین مقاومت مردمی و خونبار آن است.
درود بر شما یاران اشرف‌نشان مقاومت ایران.
جمعی از خانواده‌های شهدای مجاهد خلق در کرمانشاه. تیرماه ۱۳۹۵

بیانیه حمایت انجمن دانشجویان دانشگاه کردستان برای شرکت هرچه گسترده‌تر هموطنان در مراسم گردهمایی بزرگ پاریس

زگهواره تا گور آزادی بجوی برین غم زده خانه شادی بجوی
دوستان مقاومت! یاران اشرف‌نشان و هموطنان آزاده در سراسر جهان
بار دیگر فرصتی مهیا شده تا در راستای تحقق هزار اشرف و آزادی، حمایت خویش را از سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت برحقمان اعلام کنیم و با حضور پرشور مان هر چه بیشتر در راستای افشا و بی‌آبرو کردن رژیم ولایت فقیه به‌عنوان حکومتی بنیادگرا و حامی تروریست و پدرخوانده داعش و نخستین دشمن بشر امروز بکوشیم. تا جهان و وجدانهای بشری را به موضعگیری و صف‌بندی علیه آخوندهای جلاد دعوت کنیم و صدای اعتراض خلقمان نسبت به سیاستهای مماشات گرانه غربیها باشیم.

زنده باد ارتش آزادی.
پاینده باد مقاومت ایران. وعده ما گردهمایی بزرگ ایرانیان. پاریس ۱۹تیر ۹۵
انجمن دانشجویان دانشگاه کردستان.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *