تحصن و تجمع اعتراضی در شهرهای تهران و اصفهان

تحصن فرهنگیان و بازنشستگان در تهران

به‌دنبال فراخوان قبلی جمعی از بازنشستگان کشوری روز چهارشنبه ۱۲تیر ۹۸ در مقابل صندوق بازنشستگی واقع در میدان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود و حقوق پایمال شده و اموال و ذخایر به غارت رفته سهامداران صندوق بازنشستگی تجمع کردند.

تجمع اعتراضی غارت شدگان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده در تهران

روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ غارت شدگان شرکت تعاونی پروژه های هواپیمایی شیده در مقابل مجتمع قضاییه آخوندی (موسوم به مفتح) در تهران تجمع کردند.

کارگزاران وابسته به رژیم در شرکت تعاونی غارتگر هواپیمایی شیده پس از ده سال هنوز خانه های کارمندان فرودگاه های مهرآباد و پرند را تحویل نداده اند. این شرکت ۴۰۰۰ واحد را پیش فروش کرده اما بعد از گذشته ده سال هیچگونه ساخت و سازی انجام نداده است.

تجمع اعتراضی کشاورزان غرب استان اصفهان

کشاورزان غرب استان اصفهان روز چهارشنبه در اعتراض به بسته شدن آب زاینده رود در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشایی آب زاینده رود و مطالبه حقابه خود شدند. در این تجمع کشاورزان شهرستان لنجان نیز حضور داشتند.

اعتصاب مینی بوس رانان در سراوان

روز سه شنبه ۱۱ تیر رانندگان مینی بوس شهر سراوان و حومه واقع در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به تحویل ندادن سهمیه سوخت تخصیص یافته آنها، در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر اعتصاب کردند.

اعتصاب مینی‌بوسرانان در سراوان

اعتصاب مینی‌بوسرانان در سراوان

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سرفاریاب

روز سه شنبه ۱۱ تیر ، کارگران شهرداری سرفاریاب واقع در شهرستان چرام استان کهکیلویه وبویراحمد در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه حقوق معوقه خود در برابر شهرداری تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سرفاریاب

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سرفاریاب

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *