Tagged: انقلاب-بهمن-مریم -رجوی

مریم رجوی- انقلاب ۵۷ 0

مریم رجوی: از انقلاب ۵۷ تا قیام ۹۶ – برای آزادی، به نام آزادی، به سوی آزادی

روز شنبه ۲۱بهمن۹۶ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در۲۲بهمن۵۷ و قیام مردم ایران در دی‌ماه۹۶، مریم رجوی در جلسه یی با عنوان «قیام مردم ایران، خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم» سخنرانی کرد. وی در سخنرانی خود گفت: هموطنان،...

مریم رجوی -انقلاب ضد سلطنتی 0

مریم رجوی: از انقلاب ۵۷ تا قیام ۹۶- برای آزادی، به نام آزادی، به سوی آزادی

روز شنبه ۲۱بهمن۹۶ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در۲۲بهمن۵۷ و قیام مردم ایران در دی‌ماه۹۶، مریم رجوی در جلسه‌یی با عنوان «قیام مردم ایران، خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم» سخنرانی کرد.  وی در سخنرانی خود گفت: هموطنان،  جوانان قیام‌آفرین، ...