Tagged: انگلستان-رژیم ایران- هسته ای

تام توگندهت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس انگلستان 0

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس انگلستان: اقدامات رژیم ایران در منطقه و جهان به‌شدت ناراحت‌کننده است و این شرم بزرگی است

  تام توگندهت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس انگلستان گفت:‌ این کشور با تهدیدهای به‌وجود آمده از سوی رژیم ایران مشکل دارد. وی هشدار داد که درگیریهای نیروهای تحت الحمایه رژیم ایران به رابطه‌ای که به توافق هسته‌یی ۲۰۱۵ منجر...