Tagged: ایران-اروپا

بانک سرمایه گذاری اروپا 0

بانک سرمایه‌گذاری اروپا: هیچ بانک اروپایی امکان فعالیت در ایران را ندارد

بانک سرمایه گذاری اروپا ورنر هویر رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرد:‌ فعالیت در ایران عملیات جهانی بانک سرمایه‌گذاری اروپا را به خطر می‌اندازد. با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه‌داشتن برجام،...