Tagged: ایران-اعتصاب-بازار

حمله وحشیانه دژخیمان به زندانیان سیاسی در زندان ارومیه و وضعیت وخیم زندان زاهدان 0

بازاریان و کسبه در تهران و دهها شهر کشور دست به اعتصاب زدند

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران بنا‌ به فراخوان قبلی از صبح امروز قبلی بخشهای زیادی از بازار تهران و بازارهای شهرهای مختلف دست به اعتصاب زدند و از باز کردن مغازه‌ها خودداری کردند....

شورای ملی مقاومت ایران 0

فراخوان خانم رجوی به حمایت از اعتصاب کسبه و بازاریان شهرهای مختلف و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اعتصاب کسبه و بازاریان شهرهای مختلف و بازداشت شمار زیادی از بازاریان تهران به‌دنبال عبور نرخ دلار از مرز ۱۲۰۰۰تومان روز دوشنبه ۸مرداد۹۷ بسیاری از بازاریان و کسبه...

مریم رجوی 0

مریم رجوی از تظاهر کنندگان در ایران حمایت می‌کند

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روزنامه الحیات(لندن)- ۵تیر ۱۳۹۷ دیروز تهران شاهد تظاهراتی بود که هزاران تن از بازاریان در برابر مجلس رژیم ایران در اعتراض به کاهش بی‌سابقه قیمت ریال ایران در برابر...

قیام-ایران-شورای-ملی-مقاومت-ایران 0

چهارمین روز اعتصاب و اعتراض در تهران به‌رغم تدابیر گسترده سرکوبگرانه

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اعتصاب بازار تهران روز چهارشنبه ۶تیرماه (۲۷ژوئن) برای چهارمین روز ادامه یافت. در بازار سلطانی مردم با شعار بازاری باغیرت حمایت حمایت نترسید نترسید ما همه با هم...

سی.ان.ان - تظاهرات مردم تهران 0

بازتاب اعتصاب و قیام مردم تهران در رسانه های بین المللی

سی.ان.ان – تظاهرات مردم تهران سی.ان.ان گزارش داد:‌ در ایران بحث و منازعات بی‌سابقه در جریان است. مغازه‌داران مغازه‌ها را بسته بودند تا علیه وضعیت رو به وخامت اقتصادی اعتراض کنند. گزارشگر سی.ان.ان افزود:‌...

اطلاعیه شورا 0

اعتصاب در بازارهای تهران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۴مه) بخشهای بزرگی از بازار تهران از جمله بازار پوشاک معروف به بازار کویتی‌ها، بازار کفاشها، بازاریان پاساژ صدف، بخشهایی از بازاریان خیابان سیروس و...