Tagged: ایران-اعتصاب-فرهنگیان

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اردبیل + عکس 0

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اردبیل + عکس

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ۲۰دی۹۷ روز پنجشنبه ۲۰دی ۹۷فرهنگیان اردبیل در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان در مقابل اداره...