Tagged: ایران-بحران درونی

ممنوعیت استیضاح، گویای شدت بحران درونی رژیم 0

ممنوعیت استیضاح، گویای شدت بحران درونی رژیم

سخن روز  رسانه‌های حکومتی خبر دادند که تمام طرحهای استیضاح وزیران در مجلس رژیم منتفی شده است. خبرگزاری رسمی رژیم(ایرنا) یکشنبه ۱۶دی ۹۷ گزارش داد: «تمامی استیضاح های وزیران دولت از دستورکار مجلس خارج...