Tagged: ایران-بحران

خامنه‌ای؛ معجونی از هول و وحشت، لاپوشانی و اعتراف 0

خامنه‌ای؛ معجونی از هول و وحشت، لاپوشانی و اعتراف

سخن روز حرفهای چهارشنبه ۱۹دی ۹۷ خامنه‌ای در دیدار با گروهی از نیروهای رژیم از قم، یک پریشان‌گویی تماشایی بود. ملغمه‌ای بود از رجزخوانی در عین ابراز وحشت از مجاهدین و مقاومت ایران و...

هاشمی شاهرودی که بود؟ 0

هاشمی شاهرودی که بود؟

محمود هاشمی شاهرودی مرد روز دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۷ آخوند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از بالاترین مهره‌های فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، بر اثر بیماری در بیمارستانی در...

خامنه‌ای؛ اعتراف معکوس به بن‌بست 0

خامنه‌ای؛ اعتراف معکوس به بن‌بست

خامنه‌ای؛ اعتراف معکوس به بن‌بست در صحبتهای خامنه‌ای با سرکردگان نظامش در روز پنچشنبه ۱۹مهر ۳نکته از بقیه نکاتی که گفت، مهمتر بودند: یکی این‌که گفت برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و...