Tagged: ایران-تصادفات-سنندج

سنندج.صحنه پس از انفجار 0

تصادف دلخراش اتوبوس با تانکر سوخت در سنندج و درگیری مردم با مأموران سرکوبگر

تصادف دلخراش یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج منجر به آتش گرفتن چند خودرو و جان باختن حداقل ۲۷تن از هموطنان شد. مردم خشمگین سنندج با مشاهده این حادثه به...